Selasa, 13 Januari 2015

Tugasan pada 14 Januari 2015

Salam sejahtera, para pelajar yang budiman.

Sila selesaikan latihan dalam buku aktiviti - halaman 1, 3, 4 & 5 esok pada waktu pelajaran Bahasa Melayu.

Buku-buku kamu boleh didapati di 'lubang merpati' nombor 54 di luar bilik guru.

Kamu boleh membuat tugasan secara bertiga di luar bilik Bahasa Melayu.

Harap maklum.

Jumaat, 9 Januari 2015

Kerja Rumah

Selesaikan Latihan Imbuhan Awalan 

  • Pen-, Pe- & Per- (ms. 8-13) dan 
  • Ke-, Se-, Juru- & Maha- (ms. 19-24
Selamat mencuba!

Rabu, 7 Januari 2015

Sasaran 2015

1. Sasaran saya untuk tahun ini adalah untuk mendapati A1 untuk peperiksaan akhir tahun saya. Saya juga hendak meluaskan kosa kata saya.

2. Saya perlu bantuan untuk kefahaman, saya hendak tahu jawapan model untuk setiap jenis soalan.

3. Kami boleh mengadakan kuiz setiap minggu.

Sasaran 2015


  1. A1 (80%)
  2. Saya tidak mahir dalam penulisan karangan, golongan kata dan kosa kata saya sedikit sahaja.
  3. Satu cara untu menjadikan kelas ini lebah menarik adalah dengan mengadakan lebih kerja kumpulan.

Sasaran 2015

1. Sasaran saya untuk Bahasa Melayu bagi tahun 2015 ialah untuk mencapai gred A1 untuk peperiksaan dan ujian.
2. Saya perlu meningkatkan kemahiran bertutur dan menulis. Saya juga memerlukan bantuan dari segi kefahaman kerana kadang-kala saya tidak memahami soalan yang diberikan.
3. Pembelajaran Bahasa Melayu boleh dijadikan lebih menarik dengan lebih kerja bersama.

Tugasan Cuti Sekolah - Aktiviti Dua (Nehal)


Tugasan Cuti Sekolah - Aktiviti Satu (Nehal)


Selasa, 6 Januari 2015

SEKILAS PANDANGSekilas Pandang

Matlamat:
Memperkembang dan memperkukuh kecekapan berbahasa para pelajar menerusi pendekatan Pembelajaran Gunaan.

Konsep Makro: Komunikasi
1.         Komunikasi merupakan suatu Seni dan juga Sains.
2.       Komunikasi merupakan sebuah proses bertimbal balik.
3.       Komunikasi terdapat dalam pelbagai bentuk.
4.       Komunikasi menjejas hubungan.

Disiplin: Bahasa Melayu

1.         Bahasa merupakan satu bentuk komunikasi.
2.       Bahasa dan budaya saling mempengaruhi.
3.       Bahasa menjejas hubungan.


Peraturan dalam kelas
1.        Sentiasa menghormati guru, rakan sebaya dan diri sendiri.
2.       Tidak lewat ke kelas atau lewat menghantarkan kerja rumah.
3.      Berminat untuk belajar dan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti pembelajaran.
4.      Berusaha untuk mempertingkat kemahiran dan sentiasa memberikan yang terbaik.
5.      Tidak dibenarkan makan/ minum dalam bilik darjah.

6.      Tidak menggunakan alat elektronik dalam bilik darjah, melainkan dengan izin guru atau untuk tujuan pembelajaran.